Regulamin rezerwacji

Regulamin określa zasady rezerwacji apartamentu “Szampan i Sekrety” prowadzonego jako jednoosobowa działalność gospodarcza przez Aleksandrę Rasz pod firmą Kiarama. Aleksandra Rasz, ul. Konopnickiej 3, 05-806 Pęcice Małe, NIP 534-201-09-55, zwaną dalej Aleksandra Rasz.

1. Rezerwacji można dokonać w jeden z następujących sposobów:
a)    poprzez formularz on-line na stronie www.szampanisekrety.com/cennik-i-rezerwacja
b)    mailowo po wysłaniu zgłoszenia z wymaganymi danymi na adres recepcja@szampanisekrety.com

2. Rezerwacja jest ważna od momentu wpłynięcia kwoty rezerwacji na konto Aleksandra Rasz.

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są 
za pośrednictwem PayPal. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Przelewy24.

4. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 21 dni (31 dni w przypadku pobytu w dniu 10.02. – 19.02.2017, 28.04 – 07.05. 2017 r. oraz w okresie 23.12.2017 – 31.12.2017) przed datą rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna. Aleksandra Rasz zobowiązana jest w terminie 14 dni do zwrotu pełnej wpłaconej kwoty.

5. W przypadku Anulacji Rezerwacji poniżej 21 dni (31 dni w przypadku pobytu w dniu 10.02. – 19.02.2017, 28.04 – 07.05. 2017 r. oraz w okresie 23.12.2017 – 31.12.2017) przed datą przyjazdu wpłacona suma nie jest zwracana. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej wpłaconej kwoty.

6. Termin rezerwacji można bezpłatnie zmienić na inny, dostępny termin. Chęć zmiany należy zgłosić mailem na adres recepcja@szampanisekrety.com w terminie powyżej 14 dni (21 dni w przypadku pobytu w dniu 10.02. – 19.02.2017, 28.04 – 07.05. 2017 r. oraz w okresie 23.12.2017 – 31.12.2017) przed datą rozpoczęcia pobytu. Możliwa wymagana dopłata w przypadku, gdy w nowym terminie obowiązują wg aktualnego cennika wyższe ceny niż opłacona rezerwacja. W przypadku cen niższych niż opłacona rezerwacja różnica w cenie nie jest zwracana.

7. W trakcie dokonywania Rezerwacji osoba rezerwująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji. Wszystkie dane umieszczone w formularzach będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom.  Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Osobom rezerwującym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Rasz.

9. W przypadku niemożności zrealizowania usługi Aleksandra Rasz zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez podania przyczyny w dowolnym momencie, w tym w dniu w którym rozpoczyna się zarezerwowany pobyt. W takim przypadku Aleksandra Rasz jest zobowiązania do zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 3 dni roboczych. Aleksandra Rasz nie ponosi odpowiedzialności za inne wydatki poniesione przez Rezerwującego w związku z dokonaniem przez niego odwołanej rezerwacji.

8. Dokonanie rezerwacji poprzez wpłatę kwoty rezerwacji oznacza, iż osoba rezerwująca rozumie i wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu rezerwacji oraz Regulaminu pobytu w apartamencie “Szampan i Sekrety” dostępnego na stronie www.szampanisekrety.com

9. Wszelkie spory wynikające z zawarcia umowy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu cywilnego przed sądem właściwym dla siedziby firmy Aleksandra Rasz. Kiarama, NIP 534 201 09 55